Udvikling af prototype til erfaringsdatabase for lavenergibygninger – Andreas Mortensen

Projekt navn: Udvikling af prototype til erfaringsdatabase for lavenergibygninger

Projektstuderende: Andreas Mortensen

Projektperiode: Februar 2014-Juni 2014

Publikation: Udvikling af prototype til erfaringsdatabase for lavenergibygninger (endelig afleveret)

Kursustype: Bachelor project

Vejleder: (Al)Fred Heller, DTU Civil Engineering

Beskrivelse: Hvilke erfaringer kan vi lave på eksisterende databaser og værktøjer til erfaringsopsamling for lavenergibyggerier og byggerier i det hele taget? Der gennemgås en række værktøjer fra forskedlige lande og gives et bud på, hvordan disse værktøjer kunne forbedres. Ideen var f.eks. at tilføje en BIM beskrivelse, så man ikke bruger modeller der ikke kan bruges i andre værktøjer end dem de er lavet indenfor. Denne ide blev opgivet, da BIM ikke er helt så entydig. Vi håber at det lykkes en dag (projekt til fremtiden!).

Visionen: At skabe et online værktøj, hvor man kan finde et godt udgangspunkt til sit hus, dvs. tegninger, energiberegningsmodeller, BIM osv. Dermed ville man kunne spare enorm mange penge, tid og have mindre fejl. Meningen ville være at lave en model for hver bygningstype.

Next step: Udfordringen ligger to steder (a) BIM modellerne er opbygget med et bestemt formål. Så længe vi ikke har mere standardiserede modeller (evt. kun til energiberegninger) vil vi få forskellige modeller fra hver projekt. (b) Når BIM modellerne ville være standardiseret, så er der stadig udfordringer med at overføre BIM til energisimuleringsmodellerne, som vist i bl.a. Theises opgave.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s