Proposal: Ny væktøj til energiplanlænging i Kommuner

Der er udviklet et nyt værktøj til kommuner til deres energiplanlægning. Der søges en studerende der vil, sammen med f.eks. Lyngby Kommune og under supervision fra DTU Byg, undersøge denne nye metode.

Nyt værktøj vil styrke kommunernes klimaindsats

Energistyrelsen – 2016-10-26 09:23 CEST

Med et nyt it-værktøj fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.

Det har hidtil været vanskeligt for kommunerne at opstille et regnskab for, hvor stort energiforbruget og udledningen af drivhusgasser er inden for de enkelte kommunegrænser. Indsamlingen af data har været ressourcekrævende og har ofte krævet hjælp fra eksterne konsulenter.

Med det nye værktøj, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står bag sammen med KL og Realdania, får kommunerne nu hjælp.

Energi- og CO2-regnskabet, som værktøjet kaldes, leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata. Kommunerne skal altså ikke i samme omfang som tidligere hente data fra forskellige steder og får samtidig et bedre og mere ensartet overblik over deres energiforbrug, den vedvarende energiproduktion og drivhusgas­udledningerne i kommunen.

”Kommunernes indsats er afgørende i vores energiomstilling. Det er et spring fremad, at de nu får et bedre værktøj til at opstille energi- og klimaregnskaber. Det giver dem et bedre grundlag for at følge kommunens udvikling, og de, der vil, kan nemmere opsætte mål for den lokale energi- og klimaplanlægning. Jeg ser også et perspektiv i, at værktøjet kan gøre det nemmere for kommunerne at gå sammen om energiløsninger på tværs af kommunegrænser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Støtter kommunernes strategiske energiplanlægning

Kommunernes energi­planlæggere og klimaansvarlige medarbejdere vil aktivt kunne bruge det nye værktøj i deres arbejde med strategisk energiplanlægning. Når der er konsistens i de anvendte metoder, kan resultaterne nemlig overføres direkte til de strategiske energiplaner.

”Anvendelige og tilgængelige data har længe været en udfordring, når vi i kommunerne har valgt at lave energikortlægninger. Det er vigtigt i vores arbejde med at kunne tilbyde mere grøn energi til forbrugerne. Nu har vi fået en håndsrækning fra statslig side, og det er vi rigtig glade for,” siger formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Styrker kommunernes internationale samarbejde

Energi- og CO2-regnskabet gør det samtidig nemmere for kommunerne at deltage i internationale samarbejder som The Global Covenant of Mayors. Med det nye værktøj kan de nu udtrække data i den internationale afrapporteringsstandard, der bruges på tværs af lande til at kortlægge byers klimaaftryk. Arbejdet med den internationale tilpasning af Energi- og CO2-regnskabet er finansieret af Realdania. Endvidere har Realdania sammen med Energistyrelsen finansieret færdiggørelse og drift af værktøjet i 2016.

”Den globale klimasituation fortæller os, at der er behov for fælles handling. Derfor er det vigtigt, at byerne kan løfte i flok også på tværs af landegrænser. Energi- og CO2-regnskabet gør nu det muligt for kommunerne at lave klimaregnskaberne, så de passer til den internationale standard, Jeg håber, at det samtidig kan få flere kommuner til at tilmelde sig The Global Covenant of Mayors, der er et af de vigtigste internationale vidensfællesskaber for byer, engageret i klimakampen,siger Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård.

Energi- og CO2-regnskabet er udviklet af et konsortium bestående af Viegand Maagøe og NIRAS. Værktøjets udvikling har været forankret i Energistyrelsen.

Se Energi- og CO2-regnskabet på Sparenergi.dk

Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressemedarbejder Rasmus Bjørn, mobil: 4172 9077, rasbj@efkm.dk

Yderligere kontaktinfo:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Jacob Byskov Kristensen, Energistyrelsen, tlf. 33 92 78 18, jbk@ens.dk

Chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL, mobil: 21 44 14 90, brh@kl.dk

Konsulent Camilla Rosenhagen, KL, mobil: 23 83 18 27, cro@kl.dk

Specialkonsulent Line Oxholm Thomsen, KL, mobil: 27 29 42 88, lnt@kl.dk

Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania, tlf. 29 69 52 49, pmm@realdania.dk

Advertisements

Proposal: Danish Building Energy Atlas

Let us imagine a Danish Atlas the shows all the buildings in Denmark and their sustainability impacts.Simple starts could be to show their potentials, energy usage, performance characteristics – such an example got from student project to Hackathon winner to spin-off company PicoDat and their solar potential calculator Sunmapper.

Each house belongs to a type of building that represents most of all buildings in Denmark – all these buildings could be represented by such “type building models” – You would take a stepup from the Tabula database typology and add some new building types for the newly built stock and the future building stock. Based on e.g. the BBR-registry, all buildings in Denmark could be mapped this way. We would simulate each of these buildings and find their energy demand hour by hour and hereby give a rough time series for the energy demand of all buildings, a simulation model in e.g. IDA-ICE, Be15 and other simulations tools, a BIM representation of each house type.

This collection would be a valuable repository of the Danish building stock that would make life easier for many city planer, energy planer and others.

Now many things can be done – you can visualize them on a GIS og map, you can generate a tool that is aggregating the energy demand for a given geographical area, a district, whatever…

Imagine to have a 3D model of all your buildings for whole Denmark. A simple one made on Sketchup is made by Niras for Århus and another one in Copenhagen. Why not starting at the DTU Campus where we have a lot of data already. You find it at http://model.cas.dtu.dk/. This could look like this: 101-picture-3d

Now, let us move towards visualizing the energy parameters of the buildings – adding thermo pictures on the 3D could look like this:

infrared-photo

 

Having a simple 3D – why not doubling to fully-fledged Revit-BIM models for central buildings? This way the simple shapes get “informed objects” that raise the bare quite a lot.

Alternatively, you can use Googles toolkit, such as Maps, Plans and implement this from the BIM to the G-Plan. How do we have to do such things – this is part of the project. You pick and choose and implement while you are documenting and sharing.

You are now able to place your “Internet of Things” sensors into your GIS-BIM-Plan visual models and connect them to the “Big Data Cloud” where all your data is collected.

The result will be a common resource that we all can utilize in our work, governmental bodies, private companies, universities and schools  – You have the resources, they are for free – just utilize them for your purposes.

If your are interested, contact (Al)Fred Heller.