Proposal: Batchelor Level: The typical Danish 2010, 2015 and 2020 building

Every time a student or researcher, also companies, have to find the demand for a typical building, they struggle with finding a good example to base the dimensioning on. Old buildings behave very different  but the new buildings behave probably rather similar for the main building body and the main energy system, as for the user influenced parts of the energy system, the variation is rather large. We will focus on the first part.

The aim of this Diploma Thesis is to find the energy demand for typical Danish buildings of different types for the 2010, 2015 and 2020.

You will have to describe the buildings (generic to cover as many as possible buildings variation in a few types), in CAD and BIM.

You will build up an advanced model for each type and compute the time series in hourly, possible other time intervals.

You publish the whole to the Internet for students and researchers to use.

Additional ideas: We can use cluster analysis and similar on big data sets to support your modelling work.

If your are interested, contact (Al)Fred Heller.

Proposal: Knitting all together – BIM with GIS, Smart Cities (CIM), Big Data, Sensors (IoT) …

With step-up in the Building Smart, we could work on, how the many data from BIM can be put into relation to other data in GIS systems, City Information Systems (CIM), from Big Data pools and much more. This vision is defined at the Building Smart web site:

http://www.buildingsmart.org/2015/07/23/buildingsmart-ogc-futurecities-collaboration/

Take a look and work with us, evt. in the Vidensby project on Lyngby Smart Cities – data platform.

Please contact me.

Modellering af den termiske masse i bygninger med det formål at bestemme bygningers evne til at flytte energiforbruget i tiden

Bachelor thesis by Frederik Lynge Holvorsen, June 2015 (Danish)

(English: Modelling of thermal mass of buildings, aiming at flexibility, demand shifting of energy demand for heating and cooling.)

Introduktion (Danish): Den øgede anvendelse af vedvarende energi medfører store udfordringer med at holde
energisystemerne stabile. Da det før kun var forbrugssiden, der svingede, er det med vedvarende
energikilder, også produktionssiden der viser udsving. Dette kan medføre uhensigtsmæssige
ekstremsituationer, som kan være ”spidser” (peaks) eller ”huller”. Derfor
arbejdes der på teknologier, der er i stand til at flytte energiforbrug i tiden, for eksempel
ved at lagre energi. I bygninger er det oplagt at udnytte bygningens masse hertil. Der er
dog ret stor usikkerhed omkring den mængde energi, der kan lagres, når for eksempel
overskydende elektricitet fra vindmøller kun er til rådighed i korte perioder. Nærværende
projekt vil, gennem modellering undersøge, hvordan varmetransporten og varmelagring
foregår i typiske konstruktioner og materialer. Dermed er der mulighed for at estimere potentialet
for fleksibilitet som bygninger kan tilbyde det omgivende energisystem.

Produktionen af bæredygtig energi og energibehov er ikke nødvendigvis sammenfaldende
rent tidsmæssigt. Dette gør sig gældende med hensyn til udnyttelse af vindenergi, som bidrager
til en større og større del af Danmarks energiproduktion. Vindmøller kan f.eks. producerer
strøm om natten hvor behovet for energi i boliger og kontorer er lavt.
Det er derfor relevant at afdække mulighederne for at kunne lagre overskydende energi til
senere brug.

1.2 Formål
Formålet med dette bachelorprojekt er at undersøge bygningers evne til at flytte varmeforbruget
i tiden gennem termisk lagring i bygningsmassen. Denne undersøgelse sker ved
hjælp af matematisk modellering af den termiske masse.

1.3 Fremgangsmåde
Projektforløbet blev delt op i tre faser. I den første fase opstilles og analyseres de nødvendige
teorier, som danner grundlag for at undersøge muligheden for at forskyde energiforbruget
i bygninger.

Abstract (English):

Background: Huge challenges occur with an increasing use of sustainable energy. Some
of these challenges are associated with securing the stability of the energy systems and to
continuously meet consumer energy demand.

Objective: The objective of this project is to provide knowledge regarding the ability to
store thermal energy in buildings and increase the load shift potential, by implementing
mathematical models to support analytics and decision-making. This project will examine
how heat transfer and heat storage is done in typical structures and materials to help estimate
the potential for flexibility which buildings can offer the surrounding energy systems.

Method: This paper is based on a combination of a recognised theoretical foundation,
which forms the basis for exploring the possibility of shifting energy consumption in buildings.
The theory is used to prepare two models in Ida Ice and Comsol in order to verify the
accuracy of Ida Ice. The theoretical foundation and the setup of the models are revisited
and adjusted in an iterative process, in order to obtain the same performance in Ida Ice as
in Comsol and verify the use of Ida Ice.

A range of experiments have been designed in order to simulate different thermal situations
in order to demonstrate the flexibility potential of buildings.

Results: The verification of the building simulation program Ida Ice shows a discrepancy
when comparing to the theoretical foundation and formulas implemented in Comsol. It will
require further investigations to identify the underlying reason of these observations.

The results of the experiments show that it is possible to store energy in order to make use
of this at a later time. However this requires a longer preheating period and the time period
where the energy demand can be shifted is limited.

Bachelorprojekt, Frederik Halvorsen s123095 (final).

Proposal: Lyngby Smart City Data Portal (Project framework)

Under “Vidensbyen” partners for the Lyngby Smart Cities activities have agreed on a cooperation that opens for many possible projects for students in the area of smart cities, big data, GIS, BIM, renovation projects, city planing and much more.

The project will be very dynamic. Hence you ought to ask for current activities to join. The projects will involve partners from industries, from the municiplaity and other partners. (see patner list on the home page of Vidensbyen)

http://www.vidensby.dk/Projekter/Smart-City—Smart-Data-Portal.aspx

PS: Newest building energy mark report for DK: http://www.ens.dk/info/publikationer/kvalitetetskontrol-energimaerkninger-2013-2014

Proposal: Infrared cameras for occupancy detection

Using cameras in public places does lead to conflicts with privacy. This may not be the case using infrared cameras. We have installed such a camera at DTU campus and we would like to work with the data from the camera to count people in a building, how people move around and such like.

One source for infra-red camera could come from the control system at the library section of DTU. Here we have an alternative counter system that could be used for comparison and validation.

Are you programmer, or software developer, or you are able to do picture analysis, then this project would be relevant for you. Please contact me.

Proposal: Sensorer og RFID kombineres med BIM

I samarbejde med MT Højgaard forsøger vi at udvikle vores tanker omkring smarte sensorer og RFID i kombination med BIM. Er det muligt at placere sensorer i BIM, at få deres data overført ind i BIM? Kan vi udnytte BIM til at etablere et smart brugergrænseflade for driftsansvarlige?

Der er mange sprøgsmål: I dette projekt tager vi de første skridt i denne retning og forsøger at koble sensorer og RFID som er placeret i bygninger til deres rigtige sted i BIM. Vil du være den der flytter denne udvikling, så kontakt os.

Bemærk at Bjarne Saxhof Fond har støttet de aktiviteter der har ført til nuværend vidensniveau på området.

Proposal: Building as a Service (BaaS)

With respect to make the next generation intelligent building automation, Germany is proposing the following software infrastructure project – Building as a Service (BaaS) – We are looking for software geeks that can help us with analyzing and implementing what is possible.

The BaaS system aims to optimize energy performance in the application domain of “non-residential buildings, in operational stage. In the building operational life-cycle three significant tasks have to be continuously performed:

  • collect information and assess the buildings current state
  • predict the effect that various decisions will have to Key Performance Indicators (KPIs)
  • optimize performance.

A generic ICT-enabled system will be developed to provide integrated assess, predict, optimize (APO) services that guarantee harmonious and parsimonious use of available resources.

You find the project at https://www.baas-project.eu/index.php/public/home/menudescription and the software part at http://baas-itea2.eu/cms/download-menu-item.

Please contact me.

Proposal: City and Buildings Renewable Energy Potentials

You work with 3D on a city level that has developed a lot during the last years. A first project was sketched by by Lærke and Mads in 2012. The city of Copenhagen has implemented it in a real data platform, amongst showing the solar potential for the buildings in Copenhagen and a open data service at http://kbhkort.kk.dk.

If you go further and enter the buildings, Google did a good job – See the Google Indoor “Maps” solution that has different names “Plan” “Indoor maps” … https://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/.

The interest for further implementations of the ideas is broad. We are looking for students to follow up including BIM, GIS and other technologies, visualizations and app implementations.

You can also get inspiration from the solarvision project (Visualisation from this site).

Interested? Contact me – (Al)Fred Heller, DTU.

Proposal: Commissioning & BIM – DTU Building 202

DTU Campus Service is one of the frontrunner for commissioning and BIM. The newest project Building 202 is “state of the art” in these processes and there is a lot of knowledge to gain by being part of these processes.

We are looking for students that qualify

  • the commissioning process for the building
  • the BIM delivery process

If you having interested with respect to such processes, you will be part of the most ambitious building developments in our time in Denmark. We would prefer to have a team of students to do the work in combination.

We will be the right supervisors in close collaboration with DTU CAS, consultants and architects. Contact med for getting it started http://www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=2685&cpid=1634&tab=1.

Proposal: Smart City – Data Management

Smart Cities do build on understanding and utilizing data from any kind of source within a city. This can be water, energy, people, IT, cell phone information and what ever data there is available. The data has to be collected, stored, described – simply managed. The data size is huge and we are part of Big Data.

Therefore there is demand for projects carried out on Smart Cities Energy data and other data. It is just your imagination that puts limits on the variate of possible project context that you can work with in your project. Cooperation between students, groups, clusters are very welcome – cross-education and cross-domain activities are necessary, hence IT people will work together with building and mechanical students and specialists.

Se e.g. the CITIES research centre http://smart-cities-centre.org for our research goals and ideas that have to be supported by the project ideas here.

Please contact me through: (Al)Fred Heller.