Proposal: Ny væktøj til energiplanlænging i Kommuner

Der er udviklet et nyt værktøj til kommuner til deres energiplanlægning. Der søges en studerende der vil, sammen med f.eks. Lyngby Kommune og under supervision fra DTU Byg, undersøge denne nye metode.

Nyt værktøj vil styrke kommunernes klimaindsats

Energistyrelsen – 2016-10-26 09:23 CEST

Med et nyt it-værktøj fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.

Det har hidtil været vanskeligt for kommunerne at opstille et regnskab for, hvor stort energiforbruget og udledningen af drivhusgasser er inden for de enkelte kommunegrænser. Indsamlingen af data har været ressourcekrævende og har ofte krævet hjælp fra eksterne konsulenter.

Med det nye værktøj, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står bag sammen med KL og Realdania, får kommunerne nu hjælp.

Energi- og CO2-regnskabet, som værktøjet kaldes, leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata. Kommunerne skal altså ikke i samme omfang som tidligere hente data fra forskellige steder og får samtidig et bedre og mere ensartet overblik over deres energiforbrug, den vedvarende energiproduktion og drivhusgas­udledningerne i kommunen.

”Kommunernes indsats er afgørende i vores energiomstilling. Det er et spring fremad, at de nu får et bedre værktøj til at opstille energi- og klimaregnskaber. Det giver dem et bedre grundlag for at følge kommunens udvikling, og de, der vil, kan nemmere opsætte mål for den lokale energi- og klimaplanlægning. Jeg ser også et perspektiv i, at værktøjet kan gøre det nemmere for kommunerne at gå sammen om energiløsninger på tværs af kommunegrænser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Støtter kommunernes strategiske energiplanlægning

Kommunernes energi­planlæggere og klimaansvarlige medarbejdere vil aktivt kunne bruge det nye værktøj i deres arbejde med strategisk energiplanlægning. Når der er konsistens i de anvendte metoder, kan resultaterne nemlig overføres direkte til de strategiske energiplaner.

”Anvendelige og tilgængelige data har længe været en udfordring, når vi i kommunerne har valgt at lave energikortlægninger. Det er vigtigt i vores arbejde med at kunne tilbyde mere grøn energi til forbrugerne. Nu har vi fået en håndsrækning fra statslig side, og det er vi rigtig glade for,” siger formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Styrker kommunernes internationale samarbejde

Energi- og CO2-regnskabet gør det samtidig nemmere for kommunerne at deltage i internationale samarbejder som The Global Covenant of Mayors. Med det nye værktøj kan de nu udtrække data i den internationale afrapporteringsstandard, der bruges på tværs af lande til at kortlægge byers klimaaftryk. Arbejdet med den internationale tilpasning af Energi- og CO2-regnskabet er finansieret af Realdania. Endvidere har Realdania sammen med Energistyrelsen finansieret færdiggørelse og drift af værktøjet i 2016.

”Den globale klimasituation fortæller os, at der er behov for fælles handling. Derfor er det vigtigt, at byerne kan løfte i flok også på tværs af landegrænser. Energi- og CO2-regnskabet gør nu det muligt for kommunerne at lave klimaregnskaberne, så de passer til den internationale standard, Jeg håber, at det samtidig kan få flere kommuner til at tilmelde sig The Global Covenant of Mayors, der er et af de vigtigste internationale vidensfællesskaber for byer, engageret i klimakampen,siger Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård.

Energi- og CO2-regnskabet er udviklet af et konsortium bestående af Viegand Maagøe og NIRAS. Værktøjets udvikling har været forankret i Energistyrelsen.

Se Energi- og CO2-regnskabet på Sparenergi.dk

Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressemedarbejder Rasmus Bjørn, mobil: 4172 9077, rasbj@efkm.dk

Yderligere kontaktinfo:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Jacob Byskov Kristensen, Energistyrelsen, tlf. 33 92 78 18, jbk@ens.dk

Chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL, mobil: 21 44 14 90, brh@kl.dk

Konsulent Camilla Rosenhagen, KL, mobil: 23 83 18 27, cro@kl.dk

Specialkonsulent Line Oxholm Thomsen, KL, mobil: 27 29 42 88, lnt@kl.dk

Pressechef Pia Møller Munksgaard, Realdania, tlf. 29 69 52 49, pmm@realdania.dk

Advertisements

Proposal: Danish Building Energy Atlas

Let us imagine a Danish Atlas the shows all the buildings in Denmark and their sustainability impacts.Simple starts could be to show their potentials, energy usage, performance characteristics – such an example got from student project to Hackathon winner to spin-off company PicoDat and their solar potential calculator Sunmapper.

Each house belongs to a type of building that represents most of all buildings in Denmark – all these buildings could be represented by such “type building models” – You would take a stepup from the Tabula database typology and add some new building types for the newly built stock and the future building stock. Based on e.g. the BBR-registry, all buildings in Denmark could be mapped this way. We would simulate each of these buildings and find their energy demand hour by hour and hereby give a rough time series for the energy demand of all buildings, a simulation model in e.g. IDA-ICE, Be15 and other simulations tools, a BIM representation of each house type.

This collection would be a valuable repository of the Danish building stock that would make life easier for many city planer, energy planer and others.

Now many things can be done – you can visualize them on a GIS og map, you can generate a tool that is aggregating the energy demand for a given geographical area, a district, whatever…

Imagine to have a 3D model of all your buildings for whole Denmark. A simple one made on Sketchup is made by Niras for Århus and another one in Copenhagen. Why not starting at the DTU Campus where we have a lot of data already. You find it at http://model.cas.dtu.dk/. This could look like this: 101-picture-3d

Now, let us move towards visualizing the energy parameters of the buildings – adding thermo pictures on the 3D could look like this:

infrared-photo

 

Having a simple 3D – why not doubling to fully-fledged Revit-BIM models for central buildings? This way the simple shapes get “informed objects” that raise the bare quite a lot.

Alternatively, you can use Googles toolkit, such as Maps, Plans and implement this from the BIM to the G-Plan. How do we have to do such things – this is part of the project. You pick and choose and implement while you are documenting and sharing.

You are now able to place your “Internet of Things” sensors into your GIS-BIM-Plan visual models and connect them to the “Big Data Cloud” where all your data is collected.

The result will be a common resource that we all can utilize in our work, governmental bodies, private companies, universities and schools  – You have the resources, they are for free – just utilize them for your purposes.

If your are interested, contact (Al)Fred Heller.

Proposal: Batchelor Level: The typical Danish 2010, 2015 and 2020 building

Every time a student or researcher, also companies, have to find the demand for a typical building, they struggle with finding a good example to base the dimensioning on. Old buildings behave very different  but the new buildings behave probably rather similar for the main building body and the main energy system, as for the user influenced parts of the energy system, the variation is rather large. We will focus on the first part.

The aim of this Diploma Thesis is to find the energy demand for typical Danish buildings of different types for the 2010, 2015 and 2020.

You will have to describe the buildings (generic to cover as many as possible buildings variation in a few types), in CAD and BIM.

You will build up an advanced model for each type and compute the time series in hourly, possible other time intervals.

You publish the whole to the Internet for students and researchers to use.

Additional ideas: We can use cluster analysis and similar on big data sets to support your modelling work.

If your are interested, contact (Al)Fred Heller.

Proposal: Temporary Housings Performance Test

At large scale renovation projects, the people living in the flats have to find temporary housing for the period of renovation. At Sorgenfri, Virum, there are such housings, at DTU Campus there are others and for refuges, there is a project going on that rent temporary housings for municipalities.

The current project aims at giving a survey on such solutions, an analysis of the technical designs, the experiences with their thermal performance, their indoor environment and such like. Especially the solution proposed by Venligbolig is to be analyzed. Evt., if relevant additional solutions with better performance ought to be proposed on basis of simulations and evt. experiments.

Contact (Al)Fred Heller.

Proposal: Noise polution – or the opposite sound in cities

Are you interested in sounds in cities – Not too many are considering this – A project in this subject could bring you into an internship in Switzerland – What do you say to this proposal?
There are a number of issues you could work with – How do walls effect the sound within street canyons? All these glass facades, how do they impact on sound? Traffic noise …
You have to make the contact to the staff at DTU doing sound studies, we support with knowledge about buildings.

Contact (Al)Fred Heller.

Proposal: EnergyLab Nordhavn – Huge opportunity for Tech Nerds

The EnergyLab Nordhavn is is investing min. 150 mill. DDK into a living lab of tech solutions that aim at solving the sustainable future city challenge. There are project opportunities en mass – If you are looking for a tech project, here you have the opportunity to make a difference. The investments into hardware, internet communication, data storage, buildings, components are made – you can concentrate on doing the tech development, research, innovation.

There are projects for sustainability, energy, building automation, software development, modelling and simulation, planing, monitoring en hardware, data management, data science and much, much more … What would you like the future city to give you – here we may have the opportunity to test it.

For non-tech nerds – there are opportunities for user-related research, economical studies, anthropological studies, you may even make some architectural-cultural studies … – We work together with the relevant research institution to make this realistic.

The project can be found online at: http://www.energylabnordhavn.dk/

Contact (Al)Fred Heller.